COME BEN!!

Unha boa alimentación é fundamental paramedrar mellor e máis san, evitar enfermidades e desenvolver as actividades cotiás con enerxía. 

CARACTERÍSTICAS DUNHA ALIMENTACIÓN SAUDABLE

AGRADABLE

Para isto, podemos substituír aqueles alimentos que nos gusten menos por outros que teñan as mesmas propiedades.

Proporcionada

PROPORCIONADA

Debe cubrir as nosas necesidades de enerxía.

Segura

SEGURA

Sen tóxicos ou contaminantes químicos ou biolóxicos que superen os límites de seguridade establecidos polas autoridades sanitarias.

EQUILIBRADA

Os alimentos frescos e de orixe vexetal son imprescindibles.

ASEQUIBLE

Calquera persoa debe poder levar unha alimentación saudable sexa cal sexa a súa condición social e económica.

SUSTENTABLE

Debe ser respetuosa coa natureza e incorporar productos locais, axudandoá conservación do noso planeta.